Privacybeleid

I. Algemene bepalingen

Onderstaande bepalingen vormen het privacybeleid (hierna te noemen het "privacybeleid"), waarin informatie wordt gedefinieerd over het verzamelen van gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens van gebruikers van de door Best Transports sp. z o. o. ul. Francesco Nullo 28 31-543 Kraków, verstrekte diensten en de wijze van verwerking daarvan.

II. Persoonlijke gegevens

Best Transports stelt alles in het werk om het voor elke gebruiker gemakkelijker te maken om de site te bekijken en berichten te versturen. Voor de veiligheid en het gemak van het reserveren willen wij u daarom informeren dat u door te navigeren op de website met het gebruik van cookies en uw andere persoonlijke gegevens die vrijwillig aan Best Transports worden verstrekt instemt. De gegevens die in de contactformulieren worden opgevraagd zijn noodzakelijk voor de werking van de website of de gevraagde dienst. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig. Indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt, wordt de activiteit die de gegevens in kwestie betreffen, geblokkeerd.

III. Soorten en doel van het gebruik van de gegevens

(Cookies)

Best Transports verzamelt automatisch gegevens in cookies wanneer u de website gebruikt. Cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die naar de computer van de internetgebruiker worden gestuurd om deze te identificeren op een manier die nodig is om een bepaalde handeling uit te voeren, bijvoorbeeld in de vorm van authenticatie, het verzamelen van statistische gegevens of het opslaan van gegevens in contactformulieren.

Cookies zijn onschadelijk voor de computer, de gebruiker en zijn gegevens. Voorwaarde voor het functioneren van cookies is dat de browser ze accepteert en dat ze niet van de schijf verwijderd worden. In veel gevallen kunt u met de software die wordt gebruikt om webpagina's te bekijken (browser) standaard cookies op uw eindapparaat opslaan. In de instellingen van de browser kunt u de instellingen voor cookies wijzigen, met name om de automatische werking van de browserinstellingen te blokkeren of om te informeren over elke keer dat ze in uw eindapparatuur worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan is beschikbaar in de instellingen van de browsersoftware. Het is mogelijk dat de dienst of de individuele functionaliteiten ervan niet goed werken zonder cookies.

Abonnement op gratis nieuwsbrieven

Om u op de elektronische en gratis nieuwsbrieven van Best Transports te kunnen abonneren, moet u uw e-mailadres en andere gegevens, zoals naam, enz. in de juiste vorm opgeven. De op deze manier verkregen gegevens worden toegevoegd aan de mailinglijst van de dienst.

Nieuws

Best Transports behoudt zich het recht voor om berichten te sturen naar personen over wiens contactgegevens het beschikt en die hebben ingestemd met de verwerking van hun gegevens op de formulieren in overeenstemming met het privacy-beleid. Onder de berichten van Best Transports wordt verstaan: informatie die rechtstreeks verband houdt met zijn diensten, service en producten (bv. wijzigingen, interne promoties), niet-commerciële brieven (bv. wensen, persoonlijke opmerkingen, enz.) en commerciële informatie (mailings, promoties, advertenties, ander marketingmateriaal). Entiteiten die commerciële mailings verzenden, hebben geen toegang tot de contactgegevens van personen op de mailinglijsten van Best Transports.

Andere vormen

Formulieren, pop-ups en andere vormen van berichten die op de websites van Best Transports worden gehost en die betrekking hebben op diensten, producten en diensten die niet door Best Transports worden ondersteund, vallen niet onder het "Privacybeleid".

IV. Rechten van de gebruiker met betrekking tot persoonsgegevens

Best Transports zorgt ervoor dat gebruikers die hun persoonsgegevens overdragen, ook de rechten uitoefenen die voortvloeien uit de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (geconsolideerde tekst [Pools] Staatsblad van 2002, nr. 101, post 926, met latere wijzigingen), met inbegrip van het recht om te verzoeken dat hun persoonsgegevens worden aangevuld, bijgewerkt, gecorrigeerd, tijdelijk of permanent worden opgeschort of verwijderd indien zij onvolledig, verouderd of niet correct zijn of in strijd met de wet zijn verzameld of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te verwijderen door contact op te nemen met info@best-transports.com.

Best Transports past technische en organisatorische maatregelen toe om de door haar verzamelde persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen ongeoorloofde toegang of misbruik door onbevoegden te beschermen.

V. Wijzigingen in het privacybeleid

Best Transports behoudt zich het recht voor om in het Privacybeleid wijzigingen aan te brengen. Elke gebruiker van een dienst die van Best Transports deel uitmaakt, is aan het huidige "Privacybeleid" gebonden. Best Transports zal op haar website informeren over de wijzigingen in het Privacybeleid.

VI. Aanvullende informatie

Als u vragen of bezorgdheden over het privacybeleid heeft, neem dan contact met ons op op het e-mailadres dat op de website office@best-transports.com staat vermeld.

Informatie op de website vormt geen commercieel aanbod in de zin van het bepaalde van artikel 66 en volgende van het Wetboek van Handelsvennootschappen. De vorm en de omgeving van de geplande of momenteel geïmplementeerde objecten kunnen verschillen.